Etusivu > Työ > Diplomityö

Diplomityö

Joulukuussa 2003 sain valmiiksi diplomityön, jonka tein Teknillisen korkeakoulun Tietotekniikan osaston Tietojenkäsittelyopin laboratorioon. Diplomityöni otsikko on A Framework for Static Program Analysis.

Diplomityö käsittelee tietokoneohjelmien staattista analysointia. Staattinen analyysi tarkoittaa ohjelman ajonaikaisten ominaisuuksien analysointia ohjelmaa suorittamatta. Toteutin työssä ohjelmarungon staattisten analysaattoreiden ohjelmointiin Java-kielellä.

Diplomityö on saatavilla PDF- ja PostScript-tiedostona:

PDF (545 kt) PostScript (553 kt)
Sivun viimeisin muutos: "2004-02-11 15:09:11 mtreinik"